Theorie les

Theorie les;

Periodiek verzorgen enthousiaste leden van de regelcommissie een leerzame theorieles.

Het wordt sterk aan bevolen om deze les te volgen. Je krijgt meer regel- en etiquettekennis en het is handig als voorbereiding op het theorie-examen. Een theorieles duurt twee uur en behelst een klassiekaal deel en een deel praktijksituaties in de baan.
De kosten zijn € 15 per persoon.
Ter voorbereiding raden we je aan om het regelboek door te lezen op: https://www.randa.org/nl-NL/rog/the-rules-of-golf. De oefenexamens zijn te vinden op www.ngfgolfregelexamen.nl. Hierbij wordt ook uitleg gegeven over de antwoorden.
Het regelexamen zelf vindt  digitaal plaats via de app: Golf.nl

De golfregels helpen u bij het spelen van het golfspel. Het kan natuurlijk zijn dat u uw bal verliest of dat uw bal in een lastige situatie ligt. De golfregels bieden dan de mogelijkheden om verder te kunnen spelen.

Om de stap richting een handicap te kunnen maken, wordt er bij elke golfer een examen afgenomen om de kennis van de basisregels en etiquette te toetsen. Dit Golfregelexamen gaat online.

Het Golfregelexamen bestaat uit 30 vragen:
10 vragen over de etiquette
19 vragen over golfregels
1 Stablefordvraag

Periodiek verzorgen enthousiaste leden van de regelcommissie een leerzame theorieles.

Het wordt sterk aan bevolen om deze les te volgen. Je krijgt meer regel- en etiquettekennis en het is handig als voorbereiding op het theorie-examen. Een theorieles duurt twee uur en behelst een klassiekaal deel en een deel praktijksituaties in de baan.
De kosten zijn € 15 per persoon.
Ter voorbereiding raden we je aan om het regelboek door te lezen op: https://www.randa.org/nl-NL/rog/the-rules-of-golf. De oefenexamens zijn te vinden op www.ngfgolfregelexamen.nl. Hierbij wordt ook uitleg gegeven over de antwoorden.
Het regelexamen zelf vindt  digitaal plaats via de app: Golf.nl

Theorie examen

Theorie examen;

De golfregels helpen u bij het spelen van het golfspel. Het kan natuurlijk zijn dat u uw bal verliest of dat uw bal in een lastige situatie ligt. De golfregels bieden dan de mogelijkheden om verder te kunnen spelen.

Om de stap richting een handicap te kunnen maken, wordt er bij elke golfer een examen afgenomen om de kennis van de basisregels en etiquette te toetsen. Dit Golfregelexamen gaat online.

Het Golfregelexamen bestaat uit 30 vragen:
10 vragen over de etiquette
19 vragen over golfregels
1 Stablefordvraag

Ter voorbereiding raden we je aan om het regelboek door te lezen op: https://www.randa.org/nl-NL/rog/the-rules-of-golf. De oefenexamens zijn te vinden op www.ngfgolfregelexamen.nl. Hierbij wordt ook uitleg gegeven over de antwoorden.
Het regelexamen zelf vindt  digitaal plaats via de app: Golf.nl