Sky trak bij Golfschool Kromme Rijn

Golfschool Kromme Rijn beschikt over een  Sky trak. De Sky trak is een high tech launch monitor met 3D camera’s welke uw hele balvlucht volgt, analyseert en op basis daarvan feedback geeft over wat er gebeurt op het moment van impact. De balvlucht is zichtbaar op een scherm. Hierdoor kunnen we nog nauwkeuriger analyseren en uw swing verbeteren.

Een les op de Sky trak is minimaal 50 minuten en kan maximaal met 2 personen worden geboekt. Tarief voor deze les is gelijk aan de tarieven van privé lessen.

informatie over tarief vindt u hier.

De Sky trak analyseer o.a. de volgende punten:

 • Totale afstand (carry & totale afstand)
 • Hoogte (de tophoogte van de balvlucht)
 • Richting (hoeveelheid afwijking naar links of rechts op de bal)
 • Spin (hoeveelheid omwentelingen van de bal)
 • Clubheadspeed (swingsnelheid)
 • Ballspeed (de snelheid waarmee de bal vertrekt)
 • Vertrek hoek van de bal (hoeveel opwaarts of neerwaarts raakt u de bal)

Op welke vlakken is de Sky trak inzetbaar:

 • Balvluchtanalyse (een meetbare analyse over wat er gebeurt met uw balvlucht en waarom dit gebeurt)
 • Instructie (directe feedback over invalshoek, smashfactor en snelheid)
 • Clubfitting (speelt u met het geschikte materiaal en/of kunnen we nog meer plezier en effect uit uw clubs halen)
 • Afstandstabel & controle (doormeten van de afstanden, carry en roll, van al uw clubs in uw tas)

Vaardigheidstesten (test uw pitching, ijzers en driver met de skillstest naar doelen op verschillende afstanden)